Stokroć więcej

Wtorek, VIII Tydzień Zwykły, rok II, Mk 10,28-31

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Być może Piotr Apostoł chciał się pochwalić przed Panem Jezusem, jak wiele dla Niego poświęcił. Zostawił bowiem rodzinę, dom, pracę, całe swoje dotychczasowe życie. Może pomyślał, że znajdzie w oczach Jezusa większe uznanie, szacunek. Jezus natomiast nie pochwalił jego poświęcenia, ale ukazał wszystkim uczniom pełnię prawdy, która dotyczy Jego i kroczenia za Nim. Bóg gwarantuje każdemu, kto za Nim szczerze kroczy, „stokroć więcej”.

Przed Panem Bogiem nie musimy się przechwalać, jacy to jesteśmy dobrzy, co dobrego uczyniliśmy, ile dla Niego czasu poświęciliśmy czy poświęcamy każdego dnia. On to wszystko widzi i z pewnością każdemu z nas za to stokroć wynagrodzi.