Stopy Jezusa

Poniedziałek, Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, rok II, J 12,1-11

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie». Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

 

W starożytności stopa była symbolem ucisku. Był taki zwyczaj, że zwycięzca, na znak pełnego triumfu, własną stopą wciskał w ziemię pokonanego wroga. „Padać komuś do stóp” może znaczyć bardzo usilnie o coś prosić, tak jak to uczynił na przykład przełożony synagogi Jair, gdy prosił o uzdrowienie swojej córki. Podobny gest czyni Maria, która namaszcza stopy Jezusa drogocennym olejkiem. Nie zważała nawet na reakcję pozostałych uczestników tego wydarzenia, którzy patrzyli na to ze zdziwieniem, a nawet oburzeniem.

Wielki Tydzień, który rozpoczęliśmy, ma być padnięciem do stóp Jezusa i poświęceniem Mu wszystkiego: olejku naszych spraw, łez, modlitwy i całej naszej miłości.