KATECHEZY ONLINE

180 Sekund - 7 Darów Ducha Świętego, ks. Wojciech Werner - odcinek 3

KATECHEZY ONLINE

180 Sekund - 7 Darów Ducha Świętego, ks. Wojciech Werner - odcinek 3