KATECHEZY ONLINE

180 Sekund - 7 Darów Ducha Świętego, ks. Wojciech Werner - odcinek 7

KATECHEZY ONLINE

180 Sekund - 7 Darów Ducha Świętego, ks. Wojciech Werner - odcinek 7