Świadectwo

Czwartek, Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (14 grudnia), rok II, Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Świadectwo o Janie Chrzcicielu dał sam Pan Jezus. Nie tylko dlatego, że byli spokrewnieni. Obaj wypełniali plan Boga na ziemi. Poświęcili całe swoje życie, aby być Mu wierni. Również każdego z nas Jezus wzywa do wypełniania tego planu. Mamy swoje miejsce w nim, może nie tak spektakularne jak chrzczenie innych, ale równie ważne w oczach Boga. Wypełnianie tego planu to między innymi życie w zgodzie z przykazaniami i nauką Kościoła. Wymaga to często walki i poświęcenia z naszej strony. Prośmy Jana Chrzciciela, który potrafił całe swoje życie podporządkować woli Boga, o siłę w codziennych zmaganiach.