Świadectwo wiary

Poniedziałek, Święto katedry św. Piotra, Apostoła (22 lutego), rok I, Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Dzisiejsze święto Katedry św. Piotra ofiarowuje nam Ewangelię z wyznaniem Szymona Piotra odnośnie do tożsamości Jezusa Chrystusa. Świadectwo wiary Piotra Apostoła stało się okazją do objawienia przez Jezusa jednego ze sposobów działania w nas Boga Ojca. Szymon usłyszał, że wyznana przez niego wiara w Boże synostwo Jezusa jest owocem objawienia danego przez Ojca Niebieskiego. Zbawiciel zapowiedział również, że dzięki tej wierze Piotr miał stać się opoką, na której zostanie zbudowany Kościół.

To objawienie ma ogromne znaczenie także i dla nas. Jeśli bowiem wierzymy w bóstwo Jezusa Chrystusa, to także jest to owoc skutecznej łaski Boga Ojca. Ta całkowicie darmowa łaska jest jednocześnie zaproszeniem do współpracy. Tak jak Piotr, jesteśmy zaproszeni do kroczenia za Jezusem, którego w wierze uznajemy za jedynego Zbawiciela świata. Czas Wielkiego Postu jest doskonałą sposobnością do pogłębiania naszej wiary. Niech nam nie brakuje odwagi do odstawienia na bok wszystkiego, co nie sprzyja współpracy z łaską miłującego nas Boga Ojca.

Duchu Święty, wspieraj nas w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości.