Świadectwo wiary

Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, rok II, 1 J 3,7-10

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

 

Święty Jan, który dotknięty Bożą miłością daje swoje świadectwo wiary, przypomina nam, jak ważne są nie tylko słowa, ale nade wszystko czyny.

Zmaganie się z własnymi słabościami, brak przyzwolenia na grzech, postanowienia poprawy – to wszystko świadczy o Bogu, który jest w nas. Na ile pozwalam Mu działać? Czy widzę świat oczami Jezusa, czy tylko widzę, co chciałbym zobaczyć?