Świat potrzebuje jedności

Środa, VII Tydzień Zwykły, rok II, Mk 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

 

Każde dobro, które dokonuje się na ziemi, ma jedno źródło, pochodzi od Boga. Jezus uczy nas dzisiaj postawy takiej otwartości na innych, by móc to zauważyć i tym się radować. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ zły duch próbuje podsycać w nas zazdrość duchową. Konsekwencje jej zaś zawsze są destrukcyjne i gorzkie. Dzisiejszy tak bardzo podzielony świat potrzebuje jedności jak spalona słońcem ziemia. Uczmy się radowania z dobra czynionego przez innych, gdyż zawsze jest to dzieło Boga, nawet jeśli ktoś jest niewierzący.

Duchu Święty, ucz nas radowania się każdym dobrem bliźniego.