Światło wiary

Poniedziałek, Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera Pawła Chong Hasang i Towarzyszy (20 września), rok I, Łk 8,16-18

Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 

Dawać światło, cóż to oznacza? Jezus pokazuje, że aby lampa spełniała swoje zadanie, musi być umieszczona na świeczniku. Przykryta czymkolwiek, nie spełni swojego zadania.

Chrystus w tym obrazie pragnie pouczyć nas, że mamy być światłem dla innych. Jeżeli jesteśmy prawdziwymi Jego uczniami, jesteśmy światłem. Blask tego światła musi pociągać innych, aby również się do niego zbliżali. 

Zapaleni światłem wiary mamy ją przekazywać innym. Wiara nie jest wyłącznie moją prywatną sprawą, ona ma udzielać się innym.