Dziś Nowy Rok! Nowe radości, smutki. Nowe postanowienia... Bóg ten sam, miłosierny, czekający... Dziś jeszcze razem przy stole na zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia.

Bądźcie z nami, zapraszamy!