Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu

Zapraszamy do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”.

Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych w wieku klasy I–VIII.

Celem akcji jest pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry, a także rozwijanie ich wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy. Organizatorom zależy także na popularyzacji oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne, jak również zacieśnianie więzi rodzinnych i czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawieniem sylwetki oraz działalności św. Mikołaja. Organizatorzy podpowiadają, że można przedstawić wizję artystyczną św. Mikołaja jako współczesnego człowieka miłosierdzia, bezinteresownie pomagającego innym w potrzebie, a także plastyczne wyobrażenie tego, w jaki sposób każdy człowiek może zostać św. Mikołajem, okazując miłosierdzie w środowisku, w którym żyje poprzez konkretne działanie czy modlitwę.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii: I nagroda wynosi 2000 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać do 27 października 2022 r. Natomiast 6 grudnia 2022 r. planowany jest koncert w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie połączony z galą finałową konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla laureatów.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie internetowej: konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

Organizatorami konkursu są: Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona w Lublinie, Zespół szkolno-przedszkolny nr 1 w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

Profeto sprawuje patronat medialny nad konkursem.

plakat