Symbol miłości

Piątek, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok B, J 19,31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».

 

Jakże pojąć ogrom Bożej Miłości, która daje przebić swoje Boskie Serce? Jakże zrozumieć „głupstwo” Chrystusowego krzyża, bez własnej drogi krzyżowej, bez codziennego zapierania się siebie i bezgranicznego zaufania, że każde cierpienie, każdy trud ma znacznie głębszy sens, niż nam się może wydawać.

Gdy współczesny świat krzyża się wyrzeka, gdy chce usuwać go z przestrzeni publicznej, gdy próbuje zakazywać publicznego wyznawania wiary (jak choćby zakaz modlitwy różańcowej na schodach madryckiego kościoła), trzeba nam jeszcze ufniej przylgnąć do Krzyża Chrystusa. Trzeba nam jeszcze gorliwiej i odważniej wyznawać, że Jezus jest naszym Panem i Bogiem.

Prośmy więc dzisiaj wspólnie, aby Boskie Serce Jezusa przemieniało nasze serca, aby uwrażliwiało nas na potrzeby innych, aby dodawało nam siły i odwagi  w codziennym stawaniu po stronie prawdy i sprawiedliwości, po stronie prawdziwej, czystej, bezinteresownej MIŁOŚCI.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami!