Szansa dla...

Piątek, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok I, Syr 3,2-6.12-14

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

 

Kiedy dzisiaj wiele matczynych i ojcowskich serc przeszywa ból z powodu wyborów ich dzieci, często destrukcyjnych i skazanych na nieszczęście, Słowo Boże staje się kolejną szansą na naprawę tego, co złe. Potrzeba jednak dobrej woli człowieka, by pozwolił Bogu zadziałać. Módlmy się o to!   

 

Przeczytaj również >>Skąd Boże Narodzenie?<< - Przemysława Radzyńskiego.