Szansa na życie

Piątek, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), rok II, Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".

 

Dziś obchodzimy Dzień Zaduszny inaczej zwany Dniem Zmarłych. Wspominamy wszystkich tych, zwłaszcza bliskich naszemu sercu, których już nie ma pośród nas. Tego dnia modlimy się szczególnie za dusze zmarłych, które przebywają w czyśćcu, a Kościół proponuje nam, abyśmy ofiarowali odpusty za te dusze nawiedzając cmentarze i odmawiając modlitwy.

Dzisiejsze święto mówi nam również, że każdego z nas czeka zmartwychwstanie i każdy z nas ma szansę na życie wieczne. Sam Pan Jezus mówił wiele razy, że dla każdego znajdzie się miejsce w domu Jego Ojca. Ale aby tam się znaleźć musimy wierzyć w Niego, podążać Jego drogą i żyć Jego nauką. Na co dzień i w każdej chwili.