Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Paweł – sługa Jezusa Chrystusa, brzmi pięknie! Ale wiemy, że nie zawsze tak było. Najpierw był Szaweł – prześladowca Jezusa Chrystusa. Historia Szawła z Tarsu pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jak mówi bowiem św. Piotr w jednej z mów kerygmatycznych w Dziejach Apostolskich, "Bóg posłał Jezusa, by błogosławił każdemu w odwracaniu się od grzechów".

Z każdego więc Szawła Bóg może uczynić Pawła. Odwagi!