Szczególny znak

Czwartek, 5 Niedziela Wielkanocna, rok I, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

 

Radość jest szczególnym, rozpoznawczym znakiem ucznia Pana Jezusa. Wypływa ona z przyjęcia Bożej miłości i trwania w niej. Równocześnie Chrystus pokazuje, że miłość nie może być bezczynna i nie może opierać się jedynie na deklaracjach. Miłość domaga się konkretnego czynu, a jej potwierdzeniem jest zachowywanie Bożych przykazań.