Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Nasze pobożne czyny, katechizmowe, najważniejsze dobre uczynki: modlitwa, post i jałmużna, mają wypływać z potrzeby serca, a nie z chęci pokazania się przed innymi. Jezus wyjaśnia swoim uczniom, na czym polega prawdziwa jałmużna, czym jest prawdziwa modlitwa i w końcu, co to znaczy szczerze pościć. 

Prawdziwym powołaniem człowieka jest spełnianie uczynków miłosierdzia przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Wówczas „Bóg to odda Tobie”. Dawać hojnie innym według wolnej decyzji serca, a nie pychy. Przykładem takiej postawy może stać się św. Albert Chmielowski. Jego dewizą życiową stały się słowa: „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Tylko otwarte i szczere serce prowadzi do Boga.