Szczęśliwi

Czwartek, Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), rok B, Mt 5,1-12a

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

 

„Błogosławieni…” - czyli szczęśliwi. Jednak nie tym ulotnym czysto ludzkim szczęściem, lecz tym pochodzącym od samego Boga. W uroczystość Wszystkich Świętych jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do takiego zaufania Mu, by mogło się dokonywać w naszym życiu, to co się dokonało w życiu wszystkich świętych – wypełnienie się Bożego planu miłości.

Duchu Święty, daj nam odwagę zaufania świętych!