Szkoła Biblijna w Stadnikach

Poznaj Słowo i żyj Słowem!

Od stycznia 2024 r. przy Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa rozpoczną się wykłady w ramach Szkoły Biblijnej. Szkoła ta pragnie służyć pogłębieniu wiedzy na temat Pisma św. i teologii, aby lepiej poznać osobę Jezusa Chrystusa.

W programie przewidziane jest omówienie najważniejszych zagadnień biblijnych: kanonu, natchnienia, hermeneutyki, archeologii i geografii biblijnej oraz poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Natomiast wykłady z teologii będą dotyczyły: wprowadzenia do teologii, osoby Jezusa Chrystusa i dzieła zbawienia, tajemnicy Trójcy Świętej, osoby Ducha Świętego, Kościoła oraz wybranych zagadnień z teologii moralnej. Teologia stanowi tu niezbędne dopełnienie biblistyki, jako że ukazuje owoc refleksji Kościoła nad słowem Bożym w wymiarze wiary i chrześcijańskiej moralności.

Wykłady w formie stacjonarnej będą prowadzone przez kompetentnych biblistów i teologów uniwersyteckich. Kurs podstawowy Szkoły trwa dwa lata: spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w soboty i w niedziele przed południem, od stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną (od lipca do września). Będzie możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej oraz adoracji z wprowadzeniem Lectio divina.

Po ukończeniu szkoły uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat.

Istnieje również możliwość uczestniczenia w wybranej sesji wykładowej.

Dla chętnych absolwentów Szkoły przewidziana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Proponujemy również trzeci rok wykładów poświęconych wybranym zagadnieniom biblijnym i teologicznym.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, a zwłaszcza liderów grup parafialnych i ewangelizacyjnych, katechetów, kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę biblijną i teologiczną oraz zażyłość ze słowem Bożym i Kościołem.

Zajęcia będą się odbywać w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa

Adres: Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
Więcej informacji na stronie seminarium.scj.pl w zakładce „Szkoła Biblijna”.

Serdecznie zapraszamy!
Księża Sercanie ze Stadnik