Szkoła miłości

Czwartek, 5 Niedziela Wielkanocna, rok I, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

 

Jesteśmy w szkole miłości Jezusa. Każdy dzień ma nas do tego prowadzić. Jezus nie tylko mówi o miłości, ale przede wszystkim pokazuje, jak nią żyć. Każdy dzień i to, co mnie spotyka, może prowadzić do odkrywania, że jestem kochany i sam mam kochać. Jak? Tak jak Jezus. W codziennym poświęceniu czasu dla Boga, w codziennym otwieraniu serca dla człowieka, w codziennym dobrym słowie i czynie...

Kocham, czyli z wdzięcznością i radością przyjmuję każdy dzień.

Kocham, czyli odkrywam, że jestem dla Boga ważny i potrzebny.

Kocham, czyli wypełniam przykazania.

Kocham, czyli jestem żywo obecny we wspólnocie Kościoła.

Panie, naucz mnie kochać, tak jak uczyłeś swoich uczniów. Panie, uwolnij mnie od zniechęcenia i bezsensu.