Szkoła modlitwy

Środa, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,1-4

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów". A On rzekł do nich: "Kiedy się modlicie, mówcie: «Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.

 

W Ewangelii, którą czytamy dzisiaj, Pan Jezus podaje swoim uczniom modlitwę, którą wszyscy znamy, a mianowicie "Ojcze Nasz".

Niestety, często bywa tak, że odmawiamy ją, jakbyśmy byli odtwarzaczami mp3. Mówimy, ale nie myślimy o jej treści. Odmawiamy ją tylko, ale często w trakcie jej mówienia myślimy o czymś innym. A właśnie dzięki tej modlitwie możemy stawiać pierwsze kroki w szkole modlitwy Pana Jezusa.

Spróbuj dzisiaj, kiedy będziesz modlić się "Ojcze Nasz", być tak uważnym, aby Twoje myśli były skupione na słowach, które wypowiadasz. Jeżeli jakieś słowo Cię zainteresuje, zatrzymaj się przy nim i pomyśl chwilę o nim. Staraj się, aby Twoje myśli były skupione tylko na tej modlitwie i praktykuj taki sposób już każdego dnia.