Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

 

Aby poznać Miłość, Serce trzeba być pokornym, prostym, szczerym. Takie usposobienie pomoże zrozumieć Moc i Wielkość Miłości Boga, który daje nam Syna aby z Miłości oddał Swe życie.

Cichość i pokora serca są tą przestrzenią, w której poznajemy Tajemnicę Bożego Serca, które jest źródłem naszego życia i naszej świętości.

To co najważniejsze w naszym życiu poznamy tylko wtedy, gdy staniemy się prostymi, jak dzieci. Nie ma innego sposobu aby poznać Serce Jezusa, jak tylko radość i wysławianie Boga za Jego dary, jak wdzięczność za Jego Miłość. Serce nauczy nas wtedy że jarzmo jest lekkie a brzemię słodkie. W pojęciu ludzkim to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe.

 

Przeczytaj również >>Żywa Korona Maryi - Bądź nią i Ty!<<