Szukali Jezusa

Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), rok C, Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

Mędrcy ze Wschodu szukali nowo narodzonego Jezusa, aby oddać Mu pokłon. Drogę wskazywała im gwiazda i mimo wielu przeszkód dotarli w końcu do Mesjasza. Odtąd ich życie nie było już takie samo. Wraz z Jezusem odnaleźli wiarę i miłość.

Ty też możesz szukać Jezusa w życiu codziennym. Zauważaj znaki, które On Ci daje. Nie będzie to pewnie Gwiazda Betlejemska, ale być może bliźni, który czeka na Twoją pomoc lub dobre słowo. Dostrzegaj ludzi i sytuacje, które doprowadzą Cię do Mesjasza.

Święto Trzech Króli jest nazywane inaczej Objawieniem Pańskim. Niech dziś Jezus zawita również do Twojego domu – na tę pamiątkę wypisz na drzwiach swojego domu C+M+B 2022 jako widoczny dla innych znak Twojej wiary.

Christus Mansionem Benedicat – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.