Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

 

Królestwo Boże to wielka tajemnica. Królestwo Jezusa Chrystusa to nie królestwo w sensie politycznym, gospodarczym, militarnym… Królestwo Boże… jest pośród nas, gdy wzrastamy w doskonałości i w uświęceniu; gdy stajemy się świętymi. Nie będą się nami zachwycać; nie będą mówić: tu jest osoba święta! Świętość jest rzeczywistością pełną tajemnic: im większa, tym trudniej ją zauważyć. Budujmy Królestwo Boże swoją świętością już tu na ziemi.

 

Przeczytaj również >>Dzieci w "Wołyniu"<< - Eweliny Gładysz.