Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: "Oto tam" lub: "oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

 

Królestwo Boże to wielka tajemnica. Królestwo Jezusa Chrystusa to nie królestwo w sensie politycznym, gospodarczym, militarnym… Królestwo Boże… jest pośród nas, gdy wzrastamy w doskonałości i w uświęceniu; gdy stajemy się świętymi. Nie będą się nami zachwycać; nie będą mówić: tu jest osoba święta! Świętość jest rzeczywistością pełną tajemnic: im większa, tym trudniej ją zauważyć. Budujmy królestwo Boże swoją świętością już tu na ziemi.