On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

Tak będę miłował Pana Boga? Tak będę, ale jak miłować Boga mego? Patrzę, słucham i ciągle tylko to samo... Kościół jest taki dziwny, grzeszny, jak go kochać? Bo wciąż podają, iż ten ksiądz postąpił niewłaściwie, że odmówił sakramentu, że ma kobietę. Jak kochać Boga w Kościele, w bliźnim? Czy nie mogę kochać Chrystusa bez przestrzegania zasad czystości moralnej? Czy nie mogę Go kochać i robić tego, co mi się podoba? Co to jest miłość? Czym ona jest? Miłość to Nadzieja, że Bóg Jest, że mnie nie odrzuca, że wciąż wyciąga po mnie swoją dłoń, że przebacza mi to, co złe w życiu. Bo Miłość to Nadzieja, że będzie lepiej.