Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

 

Łatwo jest się bogacić, trudniej jest wybierać najlepsze bogactwa. Na zdobycie wszystkich nie starczy nam czasu. Jezus podpowiada, jakie bogactwo jest najlepsze. Tym bogactwem jest wiara w Boga. Wiara w Jego obecność i wiara w Jego miłość. Niczym będzie bogactwo, które zostanie tylko u mnie. Obecność Boga prowokuje do bycia hojnym, do dzielenia się dobrami. Wtedy sam staję się bogactwem dla innych. Taki jest Bóg - daje, nie spodziewając się niczego otrzymać!