Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

 

Łatwo jest się bogacić, trudniej jest wybierać najlepsze bogactwa. Na zdobycie wszystkich nie starczy nam czasu. Jezus podpowiada, jakie bogactwo jest najlepsze. Tym bogactwem jest wiara w Boga. Wiara w Jego obecność i wiara w Jego miłość. Niczym będzie bogactwo, które zostanie tylko u mnie. Obecność Boga prowokuje do bycia hojnym, do dzielenia się dobrami. Wtedy sam staję się bogactwem dla innych. Taki jest Bóg – daje, nie spodziewając się niczego otrzymać!