Tęsknota

Czwartek, I Tydzień Adwentu, rok I, Iz 26,1-6

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; on jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».

 

Fragment z proroctwa Izajasza ukazuje tęsknotę człowieka za sprawiedliwością i pokojem. Gwarantem tych rzeczywistości jest Pan Bóg. Tylko w Nim możemy pokładać nadzieję, On nie zawiedzie. Słowa te wpisują się w nasze adwentowe oczekiwanie. Jesteśmy zaproszeni do budowania królestwa Bożego tu na ziemi, najpierw w naszych sercach, aby kiedyś wejść przez „otwarte bramy” do „Miasta Potężnego”, by cieszyć się pokojem na wieki.