Testament Apostoła

Czwartek, IX Tydzień Zwykły, rok II, 2 Tm 2,8-15

Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie zda, chyba tylko na zgubę słuchaczy. Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.

 

Drugi list do Tymoteusza jest czasem nazywany testamentem Apostoła. Święty Paweł napisał ten list niedługo przed śmiercią w rzymskim więzieniu. Człowiek w takim położeniu i po tylu doświadczeniach zaczyna rozumieć, co tak naprawdę w życiu jest ważne, a co jest tylko krótkim epizodem.

Każde słowo napisane w tym liście potwierdza nieugięte przekonanie autora, że jedyną porażką w życiu, jakiej powinniśmy się obawiać, jest odejście od Boga. Warto więc walczyć o zażyłość z Chrystusem, bo tylko w Nim jest wszystko, czego nam potrzeba.