Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Kochane Dzieciaki!

Przed odejściem z tego świata wielu ludzi wypowiada swoje ostatnie słowa. Są to słowa skierowane do osób bliskich. Często mówimy, że to jest testament. Jezus przed swoją śmiercią również skierował słowa do tych, którzy byli Mu bliscy: Maryi i Jana. To oni usłyszeli „testament z krzyża” – Oto syn Twój! Oto Matka twoja! Z wysokości krzyża Jezus oddał nam, prostym, grzesznym ludziom, swoją najukochańszą Osobę – swoją Matkę. Pragnie, by Ona była z nami tak, jak była z Nim – od chwili zwiastowania aż po krzyż. Jest to dar niezwykłej miłości! Dar Boga dla każdego człowieka.

Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Z tą uroczystością ściśle związane jest dzisiejsze święto Maryi Matki Kościoła. W tym dniu mamy szczególną okazję, by podziękować Bogu za ten niezwykły dar – dar Matki. Matki, która nigdy nas nie opuszcza, tak jak nigdy nie opuściła Jezusa. Matki, która o nas się troszczy, wspiera, prowadzi, umacnia, wysłuchuje naszych najskrytszych modlitw i pragnień serca. Zachęcam Was, Kochane Dzieciaki, do znalezienia dzisiaj czasu, by przyjść do Matki, przytulić się do Jej Serca i powierzyć Jej swoje życie.