To Bóg, a nie człowiek daje ocalenie

Niedziela, IV Tydzień Zwykły, rok A, So 2,3;3,12-13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

 

To Bóg, a nie człowiek daje ocalenie – dlatego trzeba Go stale poszukiwać w swoim życiu. Nie tylko pytając: „Boże gdzie jesteś”, ale pełniąc Jego nakazy, czyniąc sprawiedliwość, żyjąc pokornie, mówiąc prawdę. W ten bowiem sposób objawia się Pan. I w ten sposób doświadczysz Jego obecności, Jego wdzięczności, opieki i ochrony. Naśladuj więc Jego miłość.