To naprawdę dzieje się

Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok I, J 6,51-58

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 

W każdym z nas jest pragnienie, by żyć wiecznie. W każdym z nas jest pragnienie, by prawdziwie, realnie spotkać Boga, doświadczyć Jego obecności, usłyszeć Jego głos.

Dziś Jezus odpowiada bardzo konkretnie na te moje pragnienia. Jezus mówi mi dziś, „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Jezus dziś mnie zapewnia, że jest prawdziwie obecny w Chlebie i Winie. Jezus dziś mnie zapewnia, że jest prawdziwie obecny w każdej Eucharystii.

Proszę Cię, Panie, o wiarę w Twoją obecność. Proszę Cię, Panie, o wiarę ufną. Pragnę tego spotkania z Tobą. Chcę, by Eucharystia była dla mnie największym doświadczeniem Twojej miłości. Proszę Cię, Panie, pokonaj moje zniechęcenie, lenistwo, niewiarę, obojętność.

Dziś w uroczystość eucharystycznej obecności Boga z nami warto wczytać się (i wsłuchać) w słowa pięknej piosenki:

„Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się

Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się”.

Panie, proszę Cię, pozwól mi uwierzyć, że „to naprawdę dzieje się”…