Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

 

Jezus jest Słowem Ojca. W ciągu swego ziemskiego życia wiele mówił. Po co?

Byśmy wiedzieli, kim naprawdę jesteśmy.
Byśmy nie zwątpili, ale wzrastali we wierze.
Byśmy wiedzieli, jak żyć, by osiągnąć życie wieczne.

Jezus oznajmił nam wszystko, co usłyszał od Ojca, wszystko, bo już nie jesteśmy sługami, ale przyjaciółmi...