To widać

Piątek, IV Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mdr 2,1a.12-22

Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych.

 

Jeśli żyjesz wiarą, to po prostu to widać. Nie musisz jej nikomu narzucać i ciągle mówić o Bogu. Niesamowite w dzisiejszym słowie jest to, że sposób życia może kogoś zacząć zastanawiać. Czasami jednak to zastanawianie nie wywołuje pragnienia, żeby się zmienić, ale żeby zniszczyć tego, który żyje pięknie.

To jest bolesne, ale tak żyją święci.

Czy i Ty będziesz tak postępował?