Wstępny plan transmisji. Szczegóły zostaną podane niebawem:

Czwartek, 23 listopada 2017
18:00 – 18:45 – Rozpoczęcie
18:45 – 19:45 – Eucharystia
20:00 – 20:30 – Nauka rekolekcyjna I
21:00 – 21:30 – Apel Jasnogórski

Piątek, 24 listopada 2017
8:30 – 9:00 – Modlitwa
9:00 – 9:30 – Jutrznia z nauką rekolekcyjną II
10:00 – 11:00 – Sesja kongresowa I
11:30 – 12:15 – Sesja kongresowa II
12:15 – 13:00 – Sesja pytań i odpowiedzi
15:00 – 16:00 – Sesja kongresowa III
19:30 – 20:45 – Modlitwa z nauką rekolekcyjną III
21:00 – 21:30 – Apel Jasnogórski
21:30 – 22:30 – Eucharystia

Sobota, 25 listopada 2017
8:30 – 9:00 – Modlitwa
9:00 – 9:30 – Jutrznia z nauką rekolekcyjną IV
10:00 – 11:00 – Sesja kongresowa IV
11:30 – 12:15 – Sesja kongresowa V
12:15 – 13:00 – Sesja pytań i odpowiedzi
14:30 – 22:00 – Spotkanie ewangelizacyjne dla młodych Archidiecezji częstochowskiej w Hali Polonia

Niedziela, 26 listopada 2017
8:30 – 9:15 – Modlitwa
9:30 – 10:30 – Eucharystia
11:30 – 13:00 – Sesja kongresowa VI i zakończenie