Troska Maryi

Środa, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, rok I, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Jednym z najważniejszych momentów męki Syna Bożego na krzyżu był wypowiedziany przez konającego Zbawiciela testament, w którym uczynił On swoją Matkę Maryję matką apostoła Jana, a przez niego wszystkich pozostałych apostołów i całej wspólnoty chrześcijan.

Możemy być pewni, że Maryja jest także naszą Matką. Dawała temu wielokrotnie wyraz, kiedy objawiała się na przestrzeni wieków, potwierdzając swoją macierzyńską troskę o Kościół. Zawsze, kiedy ukazywała się komukolwiek z ludzi, prosiła o modlitwę i o nawrócenie. Przypominała o tym, że Bogu zależy na naszym zbawieniu, ale jednocześnie, że mamy być tymi, którzy ze swojej strony uczynią wysiłek w kierunku nawrócenia.

Dzisiaj Polacy oddają cześć Maryi Królowej Polski. Wspominają nie tylko wydarzenia z historii, ale odnawiają na nowo swoją więź z Maryją. Mamy nadzieję, że Święta Boża Rodzicielka będzie wciąż Hetmanką Narodu Polskiego, a naród ten nigdy nie odwróci się od Niej i Jej Syna Jezusa Chrystusa.