Troska o owce

Środa, Św. Jacka, prezbitera (17 sierpnia), rok II, Ez 34,1-11

Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: Na moje życie – mówi Pan Bóg: Ponieważ owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę».

 

Biada pasterzom, którzy sami siebie pasą.

Istotą bycia pasterzem jest troska o owce. Pasterz żyje dla owiec i dzięki owcom. To jest obopólna korzyść. Kłopot pojawia się wówczas, gdy pasterz pomija troskę o owce, a korzysta z tego, co owce dają, ale sam nie dba o to, by miały wszystko, o co same nie potrafią zadbać. Wtedy przestaje być pasterzem, a staje się złodziejem.

Być pasterzem to dbać o wypas: owiec, a nie swój. Zadbane owce dbają o pasterza. Bez pasterskich inicjatyw owce nie potrzebują wilka, mają go w pasterskiej skórze, a to najgorszy układ. 

Ale tym, którzy mają tak trudne doświadczenie, Bóg mówi: Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę.