Trudne sprawy

Wtorek, Wtorek Wielkiego Tygodnia, rok I, J 13,21-33.36-38

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu. Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra. Jak mamy odczytywać te dwie bardzo trudne postawy, które także każdy z nas może przyjąć?

Zdrada „jednego z Dwunastu” wyzwala każdego ucznia z jakichkolwiek złudzeń o zbawieniu siebie własnymi siłami, ale też ze smutku płynącego z zagubienia siebie. Daje do zrozumienia, że zbawienie to czysta i bezinteresowna miłość, której nie odmawia się nawet temu, kto ją odrzuca. Bóg bardzo miłuje mnie i każdą inną osobę, bardziej nawet niż siebie samego, ponieważ jest Bogiem!

Przez swoje zaparcie się Piotr dochodzi do odkrycia ważnej prawdy, że Bóg miłuje go w sposób całkowicie darmowy. Miłość nigdy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek zasługi czy nagrody. Jest całkowicie darmowa albo po prostu nie jest miłością. Postawa zaparcia się pokazuje mi mój grzech, moją słabość i motywuje mnie do nawrócenia. Pozwala przejść od wpatrywania się jedynie w siebie do dostrzegania w pierwszej kolejności Jezusa i słuchania słów wypływających z Jego Ewangelii.

Zatem Jezus chce ode mnie dziś tylko jednego – bycia blisko Niego, w czasie gdy będzie przeżywał  Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Gdy upadniesz, zdradzisz czy wręcz odwrócisz się od Jezusa, nie bój się podnieść, przyznać do błędu i wrócić do Niego. On idzie na Kalwarię, aby mnie i ciebie wyzwolić. Czyni to z czystej miłości!