Trwać w miłości

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

 

Miarą miłości chrześcijańskiej powinna być miłość, jaką Bóg nas umiłował. Bóg kocha nas całkowicie. Jezus pozostawił nam testament miłości: „wytrwajcie w mojej miłości”.

Trwać w prawdziwej miłości to bardzo trudne zadanie. Niejednokrotnie może musimy mierzyć się z pytaniem: jak wypełniać miłość, która tak wiele wymaga często w prostych sprawach? Odpowiedzią jest miłosierdzie. To ono uczy poświęcenia samego siebie w tych sytuacjach i momentach naszego życia, gdzie wymaga tego Jezusowa miłość.