Trwać w miłości Jezusa

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

 

Trwanie w miłości Jezusa to przede wszystkim zachowywanie Jego przykazań. Wypełniając je, mamy pewność, że jesteśmy blisko Boga i pełnimy Jego wolę. Ta bliskość staje się dla chrześcijan źródłem radości, której pragnie dla nas Jezus.

Jeżeli często jesteśmy smutni lub przygnębieni, może przyczyną jest niewypełnianie któregoś z przykazań? Warto zastanowić się w czasie modlitwy, co powoduje ten smutek, i prosić Jezusa o pomoc, aby On wskazał nam, co powinniśmy zmienić w naszym zachowaniu, aby być blisko Niego i móc cieszyć się Jego radością.