Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

 

Dzisiaj w Ewangelii siedem razy użyto czasownika "trwać". Jego biblijne znaczenie ukierunkowuje na wytrwałe, nieustanne i bezkompromisowe przebywanie w jakiejś sytuacji, rzeczywistości czy postawie. To ewangeliczne trwanie ma być w naszym Zbawicielu, zmartwychwstałym Panu. Jeśli chcemy przynosić owoce dobrego życia, które będą radować serca nasze i innych, musimy tak zakorzenić się w Jezusie Chrystusie, by każde działanie brało początek w Nim i w Nim znajdowało wypełnienie. Największym owocem i radością za każdym razem będzie życie w nieustannej obecności miłującego nas Pana. Staniemy się bowiem Jego uczniami i będziemy przynosić chwałę samemu Bogu Ojcu.

Wydarzenie Jezusa Chrystusa naprawdę stwarza nową jakość życia.

Duchu Święty, daj nam łaskę trwania w Zbawicielu.