Trzej Królowie jadą...

Sobota, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), rok B, Mt 2, 1-12

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

 

Dziś Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar przybyli do Betlejem, aby narodzonemu Panu Jezusowi oddać pokłon. Widzieliście Ich zapewne przy szopce w Waszych kościołach. To postawni mężczyźni, bardzo, ale to bardzo pięknie ubrani. Jeden z nich niesie w darze Jezusowi złoto, drugi kadzidło a trzeci mirrę. Właśnie dziś, kiedy pójdziemy na Eucharystię, wraz z Trzema Królami będziemy oddawać pokłon Panu Jezusowi.

Dziś przyniesiemy z kościoła kredę i zioła. Tą kredą na drzwiach naszych domów napiszemy C+M+B 2017. Muszę Wam powiedzieć, że litery te wcale nie oznaczają imion Trzech Króli, a te znaki między literami, to nie są znaki plus. Te litery oznaczają błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem, a dokładnie, z języka łacińskiego brzmi to tak: "Christus mansionem benedicat", co tłumaczymy: Niech Chrystus błogosławi temu domowi! Po literkach dopisujemy krzyżyk i rok, czyli 2017. Dzisiaj po mszy razem z Mamą czy Tatą, koniecznie napiszcie na drzwiach Waszego domu – C+M+B 2015 – teraz już wiecie, co to dokładnie znaczy.