Trzy aspekty

Wtorek, III Tydzień Adwentu, rok I, Mt 1,18-24

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie." (Mt 1,23-24)

Niesamowicie głęboki fragment Ewangelii! Porusza on trzy ważne aspekty: 

1. Rodzina – Jezus rodzi się w Rodzinie. Bóg – Człowiek otoczony jest miłością Mamy i Taty. Bóg pokazuje wartość Rodziny. Dziś toczy się walka o jedność Rodzin. Wiele się rozpada, rani... Jest wiele kampanii antyrodzinnych. Jezus pragnie narodzić się w każdej, nawet tej poranionej, niepełnej Rodzinie żeby rozlać tam Miłość. Jezus chroni przede wszystkim pełne Rodziny, czyniąc je przykładem dla współczesnego świata. 

2. Św. Józef – Jest człowiekiem niezwykle odważnym i sprawiedliwym. Pomimo ludzkich wątpliwości, przerastała Go bowiem sytuacja, w jakiej się znalazł, podjął się wyzwania obrony Dzieciątka i Jego wychowania. Św. Józef chce również i Tobą się dziś zaopiekować. 

3. Czystość w relacji i w Rodzinie – Nie zbliżał się do Maryi, gdy była brzemienna. Prawdopodobnie uszanował Jej czystość aż do końca. W Rodzinach potrzebna jest również czystość w relacjach. Kochać to znaczy niesamowicie szanować. Miłość to nie sex i zaspokajanie swoich potrzeb, ale przede wszystkim bycie całym dla drugiej osoby, szanowanie jej. Czy walczę o piękno i czystość mojej Rodziny, Małżeństwa?