Trzy aspekty

Niedziela, IV Tydzień Adwentu, rok A, Mt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,23-24).

Niesamowicie głęboki fragment Ewangelii! Porusza on trzy ważne aspekty: 

1. Rodzina – Jezus rodzi się w Rodzinie. Bóg – Człowiek otoczony jest miłością Mamy i Taty. Bóg pokazuje wartość Rodziny. Dziś toczy się walka o jedność Rodzin. Wiele się rozpada, rani... Jest wiele kampanii antyrodzinnych. Jezus pragnie narodzić się w każdej, nawet tej poranionej, niepełnej Rodzinie, żeby rozlać tam Miłość. Jezus chroni przede wszystkim pełne Rodziny, czyniąc je przykładem dla współczesnego świata.

2. Święty Józef – Jest człowiekiem niezwykle odważnym i sprawiedliwym. Pomimo ludzkich wątpliwości, przerastała Go bowiem sytuacja, w jakiej się znalazł, podjął się wyzwania obrony Dzieciątka i Jego wychowania. Święty Józef chce również Tobą się dziś zaopiekować.

3. Czystość w relacji i w Rodzinie – Nie zbliżał się do Maryi, gdy była brzemienna. Prawdopodobnie uszanował Jej czystość aż do końca. W Rodzinach potrzebna jest również czystość w relacjach. Kochać to znaczy niesamowicie szanować. Miłość to nie seks i zaspokajanie swoich potrzeb, ale przede wszystkim bycie całym dla drugiej osoby, szanowanie jej. Czy walczę o piękno i czystość mojej Rodziny, Małżeństwa?