Trzy ważne słowa

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

 

Modlitwa "Ojcze nasz" to jedna z tych modlitw, które dobrze znamy od najmłodszych lat. Często jest obecna w naszych modlitewnych spotkaniach z Bogiem. Towarzyszy jej bowiem autorytet wyjątkowego autora. Jest nim Jezus Chrystus, Syn Boży. I dlatego w tej modlitwie wszystko jest tak przemyślane, tak ważne, tak bardzo obejmujące boską i ludzką rzeczywistość, teraźniejszość i przyszłość oraz sprawy ducha i ciała.

To, co się kryje pod pojęciem wszystko, zaczyna się jednak od trzech ważnych słów: Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola. Cokolwiek składa się na nasze życie, w tych słowach ma znajdować swój początek i wypełnienie, swój sens, rację istnienia i źródło siły do realizacji, aby to dobro zwyciężyło nad słabością i grzechem. Liczy się jedynie to, aby imię Boga, naszego Ojca doznawało najwyższej czci w każdej chwili naszego życia. Liczy się jedynie to, aby każde słowo, myśl, działanie przyczyniały się do szerzenia Bożego królestwa pokoju, dobra i miłości. Liczy się jedynie to, aby wypełniła się Boża wola, wola Tego, który pragnie jedynie naszego zbawienia i życia wiecznego z Nim. Gdy tak się stanie, wszystko inne będzie nam dodane.

Tej wyjątkowej modlitwy nauczył nas Jezus, nasz Zbawiciel, który tak właśnie żył (por. Mt 3,2; Mt 13,45; Mk 1,15; J 17,26; J 5,30). I o łaskę takiego życia dla nas prośmy Go dzisiaj i każdego dnia.