Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela”. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

 

Gdy trzymamy się blisko Boga i Jego zarządzeń jesteśmy ludźmi spełnionymi. Panujemy nad swoim życiem i jesteśmy wolni, bo oddaliśmy się Temu, który to życie nam ofiarował i wie, jak uczynić je pięknym. Dawid przed śmiercią chciał przekazać swojemu synowi najważniejszą rzecz jaką zdobywał prze całe życie. Nie była to władza nad Izraelem, ale zaufanie do Boga i Jego obietnic.