Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

 

Co to jest królestwo Boże? Gdzie go szukać? Najczęściej nasze myśli błądzą nie wiadomo gdzie i za czym. Szukamy go w odległych czasach, myśląc, że dopiero po śmierci będziemy je oglądać. A jednak królestwo Boże oznacza najogólniej panowanie Boga w świecie i w człowieku. Już tu i teraz.

Przypomina o tym Jezus swoim uczniom: „królestwo Boże pośród was jest”. Realizuje się ono w nas i między nami. A my często czekamy na jakieś cuda. Tymczasem królestwo Boże jest w schorowanym rodzicu, w cierpiącej siostrze czy bracie, w wierności małżeńskiej, w oczach dziecka, w pracowitości, w sąsiedztwie… 

Może nie jest ono bezpośrednio dostrzegalne, ale wydaje owoce miłości, pokoju, sprawiedliwości. Ono już jest.