Tu jest coś więcej…

Poniedziałek, Św. Jadwigi Śląskiej (16 października), rok I, Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Jezus zaprasza nas dzisiaj do przyjrzenia się sobie i… Jemu.

To, co nas często charakteryzuje, to przewrotność, o której mówi dzisiaj Jezus. Jedno myślimy, a co innego mówimy, a co innego zrobimy. Brak w nas często klarowności, jednoznaczności i przejrzystości, jasnych motywacji działania lub jego braku. Jezus mówi o sobie jako o znaku, który jest ponad wszelkimi znakami. Jest najpełniejszym znakiem miłości Ojca. Innego, lepszego czy bardziej wyrazistego, nie będzie. Jezus oddał życie za Ciebie i za mnie, przeszedł przez największe piekło cierpienia i osamotnienia, byśmy zawsze w Nim widzieli kochające oblicze Boga Ojca.