Twardy człowiek

Niedziela, III Tydzień Adwentu, rok A, Mt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

 

Jan Chrzciciel jest twardym człowiekiem, który ma przygotować drogę Jezusowi, ma dla Niego prostować ścieżki. Nie bez powodu to właśnie on stał się jednym z głównych przewodników adwentowych dni. Z niego powinni czerpać wzór chrześcijanie, aby dobrze rozumieć swoją misję. Być bowiem uczniem Jezusa to znaczy przygotowywać drogę Chrystusowi do serc tych wszystkich, którzy jeszcze Go nie przyjęli.

Pomagajmy innym otwierać swoje serce dla Boga, który już się zbliża, który nadchodzi.